Вишнівецький селищний комунальний дитячий садок "Малятко"

   

Звіт керівника

 

      Звіт керівника

        Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 55, зміст звіту зроблений відповідно до «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю». З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Дідик Оксана Іванівна, завідувач Вишнівецького селищного комунального дитячого садка «Малятко», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2017/2018 навчальний рік.

      Завідувач ДНЗ складна та клопітка професія. Саме від керівника залежить грамотна робота закладу дошкільної освіти. Справжній професіоналізм керівника – це уміння створити професійний колектив метою якого є розуміння перспективи розвитку поки що маленької людини і нести за це відповідальність. Бачити як на твоїх очах відбувається становлення людської особистості. Чи може бути щось краще, ніж дивитися в допитливі дитячі очі, довірливо тримати в своїх руках тендітну дитячу долоньку. Бути причетною до цього , впливати на розвиток і виховання дітей – це є сенсом мого життя і моєї роботи. Як і всі мої колеги, свою діяльність завідувача ДНЗ у 2017/2018 навчальному році я здійснювала у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ДНЗ. Уся діяльність була спрямована на виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління освітою, відділу освіти, культури молоді та спорту Вишнівецької селищної ради, створення оптимальних умов для виховання дітей, створення умов для роботи педагогічних працівників, підвищення ефективності виховного процесу шляхом запровадження розвиваючих заходів, залучення батьків до їх організації та проведення. Протягом навчального року здійснювала контроль і створювала умови для виконання навчального плану і робочого плану дошкільного навчального закладу, який мав такі розділи, як: - організаційно-педагогічна робота; - вивчення стану життєдіяльності дітей; - адміністративно-господарська діяльність; - медико-профілактична робота; - охорона життя та здоров’я дітей; - методична робота з кадрами. На засіданнях педагогічної ради, нарадах при завідувачі слідкувала за ходом реалізації основної проблеми дитячого садка «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовно-морального потенціалу особистості дитини». Намагалася сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, того ж вимагала й від інших членів адміністрації, вихователів, усіх працівників дошкільного навчального закладу.

    Завдання педагогічного колективу, який я очолюю 7 років є створення умов для розвитку компетентної особистості, поліпшення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності кожного працівника, удосконалення взаємодії з батьками. Зміст освітньої роботи з дітьми нашого закладу відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компоненту дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти упродовж усього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистому розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Нові проблеми в системі дошкільної освіти вимагають змін мислення педагогів дошкільних навчальних закладів. Адже саме робота за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та «Впевнений старт» формує соціальне замовлення на тип вихователя, який зміг би взяти на себе ініціативу щодо перебудови навчально–виховного процесу, трансформуючи його в межах нової моделі дошкільної освіти. Ця перебудова не можлива без ґрунтовної та якісної самоосвіти. Протягом навчального року я брала участь в онлайн вебінарах від Цифрового видавництва MCFR, які сприяли моєму професійному зростанню, по закінченню яких я отримувала сертифікат. В режимі онлайн учасники розглядали, як підвищити якість дошкільної освіти, реалізувати завдання наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах Нової української школи, тощо.    Організація методичної роботи закладу дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу. Інновації в ДНЗ є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків . Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань.

      Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів району, проходження курсів підвищення кваліфікації. Широко використовують проектні технології, що дає можливість урізноманітнити освітній процес у ЗДО, зробити його цікавим для дітей, педагогів та батьків, які є повноправними учасниками освітнього процесу у дошкільному  закладі.

      Надзвичайно швидко промайнув цей навчальний рік. Яким він був? Звичайно результативним. Вихователі разом з батьками попрацювали  над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові  природної цікавості дошкільника, забезпечувало умови до набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователем, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції , розвивало здібності дітей, відповідно до їх нахилів та уподобань. Усі події року тісно переплелися як триєдина мета та завдання які колектив чітко визначив на 2017-2018 навчальний рік.

     І ось стартував навчальний  рік .Спробуємо полистати календар наших життєвих знаменних дат.

      У вересні для дітей почався цікавий та пізнавальний навчально- виховний процес. Про це свідчить День знань, який пройшов у великому

піднесеному настрої. Для батьків вихованців, дошкільнят та працівників закладу  було організоване свято з нагоди Дня довкілля.    Успішність навчання дитини в школі, легкість і швидкість адаптації до нових мікросоціальних умов і нового статусу школяра великою мірою залежить від якості перспективності, наступності в роботі ЗДО і школи. З цією метою на базі садочка у листопаді була проведена педрада «Наступність: дошкільний заклад – початкова школа» в якій брали участь вчителі початкових класів, завуч та психолог Вишнівецької ЗОШ.  На засіданні  педагогічної ради висвітлювались  питання додаткових освітніх програм  як можливість реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у світі готовності дитини до шкільного життя. Педагоги висловлювались про потребу організації взаємовідвідування навчально-пізнавальної діяльності вчителями майбутніх першокласників, а вихователями дітей старшого дошкільного віку  уроків організованих  учителями І класу. Адже питання  системного психолого-педагогічного супроводу дошкільників у напрямі безперервності та наступності між дошкільним закладом і школою залишається актуальним.

     Вихователями було проведено засідання круглого столу для батьків майбутніх першокласників «Сьогодні дошколярик, а завтра школяр» на якому  була проведена презентація нової редакції програми «Впевнений старт» для старших груп.

   У цікавій та пізнавальній формі з використанням інтерактивних методів та прийомів пройшло методичне об’єднання вихователів у грудні « Про здоров’я треба знати про здоров’я треба дбати» у старшій групі «Бджілка» вихователь Філик А.Ф.. У 2017-2018 н.р. робота динамічної групи вихователів (керівник Кирик О.С.) була спрямована на реалізацію проблеми « Сенсорне виховання- як засіб пізнавального розвитку дитини». Актуальність даної теми полягає в тому, що сенсорний розвиток, з одного боку, є фундаментом загального розумового розвитку дитини, з другого боку, має самостійне значення, оскільки повноцінне сприймання необхідне для успішного навчання дитини у дитячому садку, школі і для багатьо видів праці.

   Найбільш дієвим та напруженим став для нас місяць січень – виділення бюджетних коштів на ремонт нової групи та придбання інвентарю та меблів.

Завдання, які були поставлені перед адміністрацією, коллективом закладу та батьками були успішно виконані. Нарешті збулося, дочекалися відкриття нової групи. Це було справжнє свято. Адже гостям, дорослим і дітям милували око яскраві, світлі та затишні, по- сучасному оформлені кімнати з меблями, ігровим обладнанням, сантехнікою. Вони аж сяяли своєю новизною.  

   В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, предметно- ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми . Педагогічний коллектив та батьки вихованців- це єдиний організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через це батьки є частими гостями в группах. У роботі з батьками стараємося використовувати різноманітні форми роботи: батьківські збори, спільні виставки, участь у святах, спортивних розвагах. 6 березня  у садочку  було проведено День відкритих дверей на тему: «Сім’я і дитячий садок- два берега однієї річки». Батьки вихованців мали можливість протягом дня переглянути режимні моменти, заняття, бути активними учасниками майстеркласів разом з своїми малюками, поспілкуватися з вчителями та психологом школи.  Наприкінці року проводимо аналіз звернень батьків з питань діяльності ЗДО, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями наданням додаткових освітнх послуг, харчування, навчання та підготовка дітей до школи. На всі пропозиції  та зауваження, викладені батьками та батьківськими комітетами, адміністрація реагувала і усувала недоліки. Дуже суттєвим є надання благодійної спонсорської допомоги батьками у створенні належних матеріально- технічних умов для перебування дітей у закладі.   У 2017-2018 навчальному році батьківський комітет приймав участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ. Завдяки діяльності батьківського комітету та батьків під час підготовки до навчального року був зроблений косметичний ремонт у всіх приміщеннях для дітей , музичному залі, харчоблоці, загальному коридорі та вестибюлі  дошкільного закладу.   Відремонтовано та пофарбовано ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках кожної групи.  В групах «Сонечко» та «Бджілка» були поновлені ігрові осередки та дидактичний матеріал. Придбаний ігровий та розвивальний матеріал для всіх вікових груп. Придбаний відповідний посуд для пиття води дітям, кухонний посуд: відра емальовані, каструлі, миски. За спонсорські кошти придбані стінка, куточок природи, жалюзі, килимки у спальню, стенди, мускітні сітки.  

     9 березня з метою активізації патріотичного виховання, популяризації творчості українського поета Т.Г. Шевченка в ЗДО були проведені різноманітні заходи з покладанням квітів біля пам’ятника Кобзаря.

     З метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я  в садочку з 7 по 12 травня був проведений «Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності ». Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснювалась згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період роботи ДНЗ у 2017/2018 н.р. травматичних та нещасних випадків з дітьми під час освітньо– виховної роботи і співробітниками на робочому місці не було. Протягом навчального року колектив дитячого садка приймав участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживав заходів щодо їх виконання. Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.  Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально–виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.     Вихователями всіх вікових груп були проведені  спостереження, бесіди, цільові прогулянки, різноманітні заняття з метою закріплення дітьми правил дорожнього руху та поведінки на вулиці.                                                    

       8 травня вихованці старших груп взяли участь у фестивалі веснянок та гаївок який проходив на базі Бутинського ЗДО «Дзвіночок». Малюки з великим задоволенням співали веснянки, водили хороводи, грали рухливі ігри. Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив проводив, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змаганнях). Цікавими та змістовними виявились заходи: святкові ранки - свято, присвячене Дню Святого Миколая, новорічні ранки , ранки до свята 8 березня та дня матері, родинне свято,свято осені. Розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року також були проведені розваги народознавчого змісту. На високому рівні було проведено випускне свято у групах «Сонечко» та «Бджілка»

       Медичну службу дошкільного закладу очолює старша медична сестра Сиротюк В.С. Медичною сестрою та адміністрацією закладу впродовж 2017/2018 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей, щоденний огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань. Тому вірогідність зараження дитини у садку зведена до мінімуму. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, загартування, формування у дітей системи валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

   Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із змінами), статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 а також спільному Наказу МОН України та Міністерству охорони здоров’я України від 26.02.2013 року № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Стан матеріально–технічного забезпечення харчоблоку задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд.

   Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю та в діловому щоденнику керівника. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а кожні 15-17 днів проводиться корекція харчування на останні дні місяця. В літній період вихованці дитячого садка були забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.  Виконання норм по основним продуктам харчування за квітень - червень 2018 року становить: хліб -90 % , молоко – 65,2%, сир кисломолочний -50,6%, сметана- 47,4%, масло- 98%, олія – 103%, цукор- 100%, м’ясо- 37%, кондитерські вироби- 100%, риба- 68,3%, сік- 44,7%, фрукти- 61%, борошно- 137%, картопля- 66%, крупи, макаронні вироби- 91,6%, овочі- 46,3%, яйця- 27,6%.   Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

       За поточний навчальний рік представниками СЕС проводились 3 перевірки, але порушень виявлено не було, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів. Вихователями всіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, питання про харчування розглядається на виробничих нарадах, батьківських зборах.

       Проте поряд з позитивними здобутками існують питання які потребують подальшого відпрацювання. Це стосується зміцнення матеріально – технічної бази, а саме: установка енергозберігаючих вікон в коридорах 1 та 2 поверху, облаштування фасаду приміщення закладу,  встановлення тіньових навісів, відсутній спортивний зал. Потрібно поповнити спортивний майданчик новітнім спортивним обладнанням. Наш заклад користується попитом, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності,товаришувати, весело і щасливо жити. Я, як керівник ЗДО  і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя, навчання та виховання дітей, які відвідують заклад , для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, відділом освіти , селищним головою.

        

 

      

 

 

 

 

·